Ħelu Bambin

Joseph, Deborah C, Sebastian, Mikaela u Sarah – Ninni La Tibkix Izjed – fuq Ħadd Għalik – minn Ħelu Bambin 3