Ħelu Bambin


7. Il-Messaġġ tal-Arkanġlu Gabrijel – Fr Karm Debattista – 9.12.16 ĦB3

Posted in on December 26, 2016.