Ħelu Bambin


ĦAJR

 • Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi.
 • Il-Provinċja Maltija San Pawl Appostlu tal-Franġiskani Konventwali, OFMConv., Valletta.
 • RTK, Blata l-Bajda.
 • MF Electrix, Birkirkara.
 • Maypole, Qormi.
 • Tone Studios, l-Iklin.
 • PMS, Professional Marketing Services, L-Imsida.
 • Studio 7, Birkirkara.
 • Green Suppliers, Burmarrad.
 • Qronfla, Ħal Lija.
 • Radju Marija, Rabat
 • ĊAK – Ċentru Animazzjoni u Kommunikazzjoni, Birkirkara

 • Crêpe&Co, Triq it-Turisti, Buġibba

 • Reciprocal Records Services
 • WEMedia
 • Nexos
 • LAVA Graphics Ltd.
 • Mediacentre
 • Catholic Book Center
 • Librerija Preca
 • Emmaus Book and Souvenir Shop

 

Website: Fredrick Muscat, David Balzan, Adriano Farrugia u David Gauci

Ritratti tal-2011: Rene Rossignaud, http://rossignaud.com

Figura tal-Bambin: Komm. Wistin Camilleri ta’ Victoria, Għawdex u kkumissjonata minn San Ġorġ Preca lilu (c.1920),”